Màster universitari en Enginyeria Informàtica

Les empreses del sector TIC requereixen de professionals especialitzats capaços de liderar projectes innovadors, i de gestionar eficaç i eficientment els recursos i infraestructures necessaris per dur a terme els projectes encomanats.

Descarregar Pdf

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic.

El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i.

La modalitat d'impartició dels estudis del Màster en Enginyeria Informàtica és presencial, tot i així, un disseny dels horaris i activitats formatives orientat als estudiants que no poden assistir regularment a les classes juntament amb una atenció personalitzada us faciliten el seguiment de les classes i del vostre propi procés d'aprenentatge, fent possible compaginar els vostres estudis amb altres activitats en el món laboral.

Tot això, ho farem amb un equip de professors motivats per ajudar-vos en el procés d'aprenentatge; amb un pla d'estudis que posa l'accent en aspectes pràctics i innovadors, i que us ofereix l'oportunitat de treballar durant uns mesos en una empresa informàtica.

Us presentem algunes de les NOVETATS del Màster en Enginyeria Informàtica per al Curs 2019-2020 (+info). Per obtenir més informació contacteu amb el coordinador.

 

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster en Enginyeria Informàtica té com a finalitat principal que els seus estudiants adquireixin una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a la formació de professionals capaços de gestionar i desenvolupar de forma eficaç i eficient nous projectes d'alt nivell tecnologic en el camp de les TIC.

En aquest Màster s’hi accedeix després d’haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial.

El Màster en Enginyeria Informàtica té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la gran demana que les empreses tan locals com internacionals tenen actualment en el sector TIC.

El context socioecònomic dels darrers anys i la globalització dels mercats ha obligat a les empreses tecnològiques a ser més competitives, innovadores i obrir-se a nous mercats internacionals que els ha permés créixer i enfortir-se, en un context socioeconòmic més que desfavorable. En aquest context les empreses del sector TIC requereixen de professionals especialitzats capaços de liderar projectes innovadors, i de gestionar eficaç i eficientment els recursos i infraestructures necessaris per dur a terme els projectes encomanats.

L'objectiu principal del Màster en Enginyaria Informàtica de la UdL és dotar als nostres estudiants d'aquests coneximents especialitzats i donar sortida a les necessitats professionals de les empreses tan locals com internacionals amb les quals l'Escola Politècncia Superior hi treballa amb estreta col·laboració tan en l'elaboració dels plans d'estudis com en la formació dels futurs professionals.

El professorat que imparteix les classes està format majoritariament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat. La resta del professorat de la titulació són professionals provinents d'empreses del sector TIC que proporcionen als nostres alumnes expertesa i coneixements provinents del món laboral. L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant a l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (amb pràctiques obligatòries d'empresa), alhora que s'inicia l'alumnat en la recerca i/o innovació (a través del treball en grups de recerca) i en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

  • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent en aquesta oferta docent. En el curs 2020-21 l'EPS celebra els 30 anys dels estudis d'Informàtica.
  • Perquè per facilitar la internacionalització docent i laboral del nostre alumnat, el 40% de la docència del màster en Enginyeria Informàtica s'oferiex en anglès.
  • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria Informàtica poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb l'ITB d'Indonèsia.
  • Perquè l'Escola Politècnica Superior ofereix el Màster en Enginyeria Informàtica en Modalitat de Formació Dual, essent pionera a tot l'estat en aquesta modalitat.

Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Màster en Enginyeria Informàtica:

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 43 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 193 recursos