Grau en Dret

El títol de grau de Dret pren com a referent la figura d’un jurista professional en sentit ampli, de manera que el graduat en Dret sigui capaç de reeixir amb èxit, sigui quina sigui la praxis laboral que desenvolupi.

Descarregar Pdf

Vegeu el Web complert del Grau en Dret.

El Grau de Dret proporciona una formació de contingut generalista que té com a objectius que els graduats i els graduades: 

(1) Coneguin amb precisió els coneixements bàsics de la Ciència del Dret;

(2) Assoleixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d'arguments jurídics, entre d'altres; 

(3) Obtinguin un coneixement suficient de l'estructura de l'ordenament jurídic nacional i comunitari, així com els continguts normatius de les diferents branques del dret.

 

Atès que l’exercici de la professió jurídica no és homogeni i pot ser entès i practicat de formes netament diferents, el títol de grau de Dret pren com a referent la figura d’un jurista professional en sentit ampli, de manera que el graduat en Dret sigui capaç de reeixir amb èxit, sigui quina sigui la praxis laboral que desenvolupi. Des d’aquesta perspectiva, el grau té com a finalitat oferir una formació que permeti:

  • El domini intel·lectual del dret vigent, i
  • L’enjudiciament crític de normes i institucions.

I, en relació amb els objectius, es planteja que els graduats:

  1. Dominin amb precisió els coneixements bàsics de la ciència del dret.
  2. Adquireixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d’arguments jurídics, entre d’altres.
  3. Obtinguin un coneixement suficient de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i comunitari, així com dels continguts normatius de les diferents branques del dret.

En definitiva, el pla d’estudis del grau en Dret pretén conciliar les imprescindibles exigències de qualitat i excel·lència amb l’objectiu primordial de procurar una formació integral als nostres juristes, amb les expectatives i demandes que planteja la societat actual, i amb el compromís de la seua adequació a les pautes de convergència cap a un espai europeu d’educació superior.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos