Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Aquest Grau combina assignatures relacionades amb la enginyeria amb altres relacionades amb la biologia i tecnologia de la producció vegetal i animal. Per tant és ideal per aquells estudiants interessats en el coneixement de les ciències de la vida aplicades a la pràctica.

Descarregar Pdf

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'han vingut impartint des de l'any 1972. Des de la seva implantació, els estudis d'Enginyeria Agrària i Alimentària han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) s'ha pogut aprofitar l’experiència adquirida durant tots aquests anys. De fet, els estudis en Enginyeria Agrària i Alimentària són els iniciadors de l'actual campus de l'ETSEA.


El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme.

Els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en explotacions i empreses del sector de la producció primària o en indústries agroalimentàries.

La docència és impartida per especialistes en diferents àmbits: producció i protecció vegetal, hortofructicultura, producció animal, genètica i millora de cultius i bestiar, botànica i fisiologia vegetal, ciència del sòl, enginyeria ambiental i del medi rural, enginyeria del reg, enginyeria d'aliments, indústries alimentàries, jardineria i paisatgisme, economia i política agrària, biotecnologia, agricultura i ramaderia de precisió.

Amb una clara vocació pràctica, l'objectiu és la formació de graduats amb les capacitats i competències pròpies de l'Enginyer Tècnic Agrícola.
 
 

Perquè estudiar aquest Grau a la UdL? 

 
Aquest Grau combina assignatures relacionades amb la enginyeria amb altres relacionades amb la biologia i tecnologia de la producció vegetal i animal. Per tant és ideal per aquells estudiants interessats en el coneixement de les ciències de la vida aplicades a la pràctica. En aquest sentit, la situació del campus on s'imparteix el Grau, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, així com la implicació del professorat en el sector agrari de la zona, assegura una component d'aplicació pràctica dels coneixements adquirits.

El Grau d'Enginyeria Agrària i Alimentaria habilita per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola en les seves diferents especialitats. La diversitat de coneixements i habilitats que s'adquireixen al llarg del grau, juntament amb les competències que per llei té un Enginyer Tècnic Agrícola, donen un ampli ventall de sortides professionals als seus titulats.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos