Grau en Enginyeria Forestal

Catalunya és una de les regions d'Europa amb major superfície forestal, que proporciona importants béns i serveis socioambientals, a més de productes forestals d'importància comercial.

Descarregar Pdf

El Grau d'Enginyeria Forestal és una titulació universitària homologable en tots els països, encara que amb diferents denominacions, i que té com a finalitat formar professionals experts en la gestió del medi natural. La titulació atorga de manera exclusiva les competències legals per exercir la professió del mateix nom (signar projectes tècnics, dirigir obres, …).

Més del 55% de la superfície d'Espanya és forestal i el 37% està ocupada per boscos. Els recursos forestals, que proporcionen productes (fusta, suro, …) i serveis ecosistèmics (protecció del sòl, biodiversitat, paisatge, …), necessiten ser gestionats de forma acurada i sostenible. La Universitat de Lleida ofereix, de forma exclusiva a Catalunya i Aragó, aquest Grau d'Enginyeria Forestal orientat a fer compatibles els diferents usos dels sistemes forestals.

La docència està concebuda sota un enfocament de caràcter aplicat. En cada curs hi ha una assignatura de “Pràctiques Integrades”, que es desenvolupa essencialment a la muntanya, i que engloba els coneixements impartits durant aquest curs. A més, es duen a terme nombroses visites a la muntanya, entre les quals destaca una estada de quatre dies a la Val d'Aran.

Per què aquesta titulació és una bona elecció?

L'ETSEA és l'única escola forestal situada en el nord-est espanyol i es troba prop de sistemes forestals molt diversos, des d'entorns costaners o desèrtics fins a àrees d'alta muntanya als Pirineus, la qual cosa permet desenvolupar una docència propera a l'heterogènia realitat forestal.

Catalunya és una de les regions d'Europa amb major superfície forestal, que proporciona importants béns i serveis socioambientals, a més de productes forestals d'importància comercial. La proximitat a extenses àrees urbanes ofereix oportunitats per a una intensa activitat de gestió territorial, ambiental i paisatgística.

El Grau d'Enginyeria Forestal s'estructura amb un tronc de formació bàsica de dos anys en el qual, aproximadament, el primer curs es dedica a la formació bàsica en enginyeria i el segon a la formació de les bases tecnològiques. la proposta de Pràctiques Integrades constitueix la major innovació del Grau i la materialització dels elements d'identitat diferencial que ho conformen. A partir del tercer curs es rep formació especialitzada que desenvolupa un perfil professional: El Graduat en Enginyeria Forestal és un professional format tècnicament en la gestió dels recursos naturals: fonamentalment vegetació, fauna, sòl i paisatge i, per tant, en el desenvolupament d'activitats tècniques dirigides al seu aprofitament i/o defensa i conservació.

Té l'opció d'especialitzar-se en Gestió de Sistemes Naturals o en Gestió del Medi ambient i del Paisatge. El Grau habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal en Explotacions Forestals.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 43 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 193 recursos