Consell Interuniversitari de Catalunya

El Grup de Treball de l'Agenda 2030 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va ser creat al febrer de 2019  per tal de contribuir a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible des del sistema universitari català a través de funcions pròpies de les universitats com la docència, la recerca i la transferència.

La creació del grup va permetre elaborar una diagnosi de la contribució de les universitats catalanes a l'Agenda 2030, així com dissenyar una estratègia per al conjunt del sistema universitari amb l'objectiu últim que els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) siguin presents tant en la presa decisions dels òrgans de govern de les 12 universitats catalanes com en el dia a dia de tota la comunitat universitària. 

En el Grup de Treball de l'Agenda 2030 participen representants de les 12 universitats de Catalunya, així com representants de l'estudiantat, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Institució CERCA, de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i de la Secretaria General del CIC.