Grau Arquitectura Tècnica i Edificació

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.).

Descarregar Pdf

Descobreix el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior

 

Vegeu el Web complert del Grau Arquitectura Tècnica i Edificació.

 

L’arquitecte tècnic ha de donar resposta a la funció central de la seva professió, la direcció d'execució d'obra, assegurant la qualitat, la seguretat i la salut a la feina, disposat a estar a peu d’obra gestionant tots els processos relacionats amb la seva execució, amb una marcada visió de gestor de projectes i pressupostos. Per tant, s’ha plantejat una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries. Matèries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc.

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.). A més, al llarg dels estudis es realitzen nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i s'organitzen de forma habitual xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Com a punt singular, el pla d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS inclou la realització de pràctiques obligatòries en una de les empreses amb les quals té conveni l'escola. A 4t curs, els estudiants tenen l'opció de realitzar una estada a VIA University College (Dinamarca) obtenint d'aquesta manera la doble titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Així mateix també es disposa de la possibilitat de cursar un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu). Aquesta proposta docent es concreta en la configuració d’un itinerari formatiu a través del qual un estudiant del Grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL podrà incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol, el Grau en Arquitectura.

Per instrumentar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

  • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
  • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
  • Avaluació continuada.
  • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
  • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
  • Incorporació de metodologies actives com la tecnologia BIM (Building Information Modeling) o la Realitat Virtual/Augmentada.
  • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
  • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 43 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 193 recursos