Convocatòria pública anual, dirigida a la comunitat universitària de la UdL, per desenvolupar projectes de cooperació al desenvolupament

Convocatòria anual d'ajuts de la UdL per a accions de cooperació per al desenvolupament

Descarregar Pdf

Per a més informació, vegeu la taula d'ajuts atorgats el 2018.

Vegeu aquí les bases de la convocatòria.

La Universitat de Lleida, com expressa en els seus propis estatuts, i des del 1993, entén que la cooperació per al desenvolupament és part essencial del compromís social de la Universitat i que la seva tasca en l’àmbit de la cooperació “es troba estretament vinculada amb el seu àmbit natural d’actuació: la docència i la investigació, qüestions que són essencials tant per a la formació integral dels estudiants com per a una millor comprensió dels problemes que amenacen la consecució d’un desenvolupament humà i sostenible a escala universal” (art. 11).

Per aquest motiu Desenvolupament i Cooperació obre aquesta convocatòria anual d’ajuts destinada a promoure projectes de cooperació entre la comunitat universitària de la UdL i els països empobrits d’acord amb el llistat de l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i, dins d’aquests, adreçant-se especialment a les capes socials més desfavorides.

Aquesta convocatòria es nodreix del 0’7% del pressupost propi de la UdL, de l’aportació voluntària del PAS, PDI i de l’alumnat de la UdL que s’ha adherit a la campanya “Dóna el teu 0’7”.

Aquesta convocatòria té per objectiu principal promoure la realització de projectes i mobilitats relacionats amb la cooperació internacional per al desenvolupament en els camps de la docència, la recerca i la transferència de coneixements. En un altre sentit, vol promoure els estudis de recerca sobre desigualtats, pobresa, exclusió, etc. que es donen en la nostra realitat més pròxima, l’anomenat quart món. Totes les propostes han de ser dissenyades i executades conjuntament per membres de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius dels esmentats països empobrits (segons l’IDH del PNUD).

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos