Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 Descarregar Pdf

Podeu conéixer les notícies i accions que sobre els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible realitza la UdL en cadascun dels diferents àmbits:

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món
Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible
Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats
Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i promoure l’aprenentatge al llarg de la vida
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i el sanejament per a tothom
Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom
Objectiu 8: Fomentar el creixement econòmic i l’ocupació inclusius i sostenibles, i el treball decent per a tothom
Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sotenible i fomentar la innovació
Objectiu 10: Reduir la desigualtat dins i entre els països
Objectiu 11: Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles
Objectiu 12: Garantir models de consum i producció sostenibles
Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
Objectiu 14: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins
Objectiu 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat
Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible