07 / Energia Asequible i No contaminant

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

 Descarregar Pdf
ICONES CATALA 7

El debat sobre l'energia és situa al centre dels processos de transformació. La manera com produïm i utilitzem l’energia és fonamental també per a l’Acord de París de 2015 sobre el canvi climàtic.

En l'expressió de l'exsecretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, "L'energia és el fil d'or que connecta el creixement econòmic, l'augment de l'equitat social i un entorn que permet que el món prosperi". No obstant això, avui en dia, 840 milions de persones al món no tenen accés a l'electricitat

 

Fites

7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el con­junt de fonts d’energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les tecnolo­gies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d’oferir serveis d’energia moderns i sos­tenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.

Accions

Notícies relacionades