Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Civil Engineering

La Doble Titulació distingeix dos itineraris diferents en funció de si el candidat encara no ha finalitzat els seus estudis en la institució d’origen o bé si el candidat ja s’ha graduat en la institució d’origen.

Descarregar Pdf

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’Enginyeria Civil (per als estudiants de la UdL que vagin a Dinamarca) capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

 

 

Itineraris a cursar

La Doble Titulació distingeix dos itineraris diferents en funció de si el candidat encara no ha finalitzat els seus estudis en la institució d’origen o bé si el candidat ja s’ha graduat en la institució d’origen.

ESTUDIANTS ACTUALS (a través de programa de mobilitat)

VIA-University-College-Campus-02-Atrium_low
 

1. De VIA UC a UdLEstudiants d'Enginyeria Civil

Per tal d’obtenir el grau espanyol d’Arquitectura Tècnica i Edificació de la UdL, l’estudiant de VIA UC ha de completar el següent paquet de d’intercanvi de la UdL:

  • 30 ECTS (5 assignatures de 6 ECTS).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet a VIA UC).
  • 15 ECTS de projecte final a la UdL.

Si una vegada acabada l’estada a la UdL, l’estudiant encara no té els 240 ECTS, no podrà obtenir el títol de la UdL. A tal efecte, l’estudiant haurà de cursar els crèdits que li resten fins 240 ECTS a VIA UC.

Si l’estudiant ve a través del programa Erasmus, no haurà de pagar cap cost referent a la matriculació a la UdL.

2. De UdL a VIA UCEstudiants d'Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació

Per tal de poder participar en el programa de doble titulació, l’estudiant de la UdL ha d’haver realitzat i superat satisfactòriament, com a mínim, els 3 primers cursos acadèmics fixat pel pla d’estudis de la UdL, representant una quantitat total de 180 ECTS. En referència a les pràctiques en empresa, aquestes es poden fer en qualsevol de les dues institucions. Per tal d’obtenir el grau danès d’Enginyeria Civil a VIA UC l’estudiant haurà de cursar i superarr:

  • 60 ECTS (incloent-hi el projecte final).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa (si no s’han fet en la UdL).

Donat el fet que els estudiants poden venir a través del programa Erasmus, una vegada el projecte estigui acabat i avaluat a la VIA UC, aquest serà reconegut per part de la UdL i també s’obtindrà el grau de la UdL.

El projecte final de grau serà aprovat per ambdues institucions i sempre s’ha de completar al darrer semestre.

 

GRADUATS

via-university-college-campus-c-4a61b69851bf6ed2384f05f00f95cffc
 

Aquesta opció està enfocada a les persones ja graduades en la seva universitat respectiva per tal de permetre obtenir el doble grau (DD) entre VIA UC i la UdL.

1. De VIA UC a UdL

Per tal d’obtenir el grau espanyol d’Arquitectura Tècnica i Edificació de la UdL, el candidat graduat a la VIA UC ha de completar el següent paquet d’intercanvi de la UdL:

  • 30 ECTS (5 assignatures de 6 ECTS).
  • 15 ECTS de pràctiques en empresa.
  • 15 ECTS de projecte final a la UdL.

Els estudiants que s’acollin a aquesta opció hauran de pagar les taxes de matricula fixades per la UdL.

2. De UdL a VIA UC

Per tal d'obtenir el grau danès d’Enginyeria Civil de VIA UC, el candidat graduat de la UdL ha de completar el programa següent:

  • 60 ECTS (incloent-hi el projecte final).
  • 30 ECTS de pràctiques en empresa.

 Vegeu aquí el web complert del Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Civil Engineering.  

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos