Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Energy and Environmental Engineering

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’energia i medi ambient

Descarregar Pdf

Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’energia i medi ambient (per als estudiants de la UdL que vagin a Finlàndia) capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’Anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

 

Itineraris a cursar

La universitat d'origen reconeixerà els estudis cursats a la universitat d'acollida en el context dels programes de mobilitat acadèmica per tal que d’obtenir el títol corresponent.

De Novia UAS a la UdL (Estudiants d'Energia i Medi Ambient Enginyeria en Enginyeria Mecànica)

NoviaUAS
 

Per tal d'obtenir el títol espanyol de la UdL, l'estudiant haurà d'accedir a la UdL per mitjà del reconeixement d'estudis previs realitzats a l'estranger i haurà de completar un mínim de 60 ECTS de la UdL per obtenir el títol d'Enginyer Mecànic amb la finalitat d'obtenir una quantitat total de 240 ECTS

De la UdL a Novia UAS (Estudiants d'Enginyeria Mecànica d'Enginyeria Energètica i Ambiental)

Campus-Raseborg
 

Per obtenir la Llicenciatura finlandesa d'Enginyeria del programa de grau en Energia i Medi Ambient Enginyeria de Núvia UAS, l'estudiant ha d'assistir i aprovar 240 crèdits ECTS, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS, hauran de cursar-se a Novia UAS (45 crèdits d'estudis professionals i 15 crèdits de tesi)

Un cop l'estudiant hagi aprovat els crèdits (segons l'acord) en la institució amfitriona, aquests seran reconeguts automàticament en la transcripció de l'estudiant en la institució d'origen, i són vàlids per obtenir l’estudi de grau segons els reglaments corresponents.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos