Doble Titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Si t'interessa la gestió empresarial i vols aplicar-la en un dels sectors més dinàmic del país, aquest és el teu Grau

Descarregar Pdf

La Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida ofereix la Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme amb la voluntat de proporcionar de manera conjunta la formació de l’estudiantat en els coneixements i les competències pròpies d’ambdues titulacions. Per un costat, l'alumnat adquireix els fonaments del sector turístic, un dels més dinàmics del país; i per l'altre costat, se'l capacita per gestionar i dirigir empreses i organitzacions turístiques. Constitueixen dos graus que es complementen i s'integren, perseguint la formació de professionals de l’empresa altament preparats amb coneixements especialitzats de l’àmbit turístic. S’incrementa, així, la qualificació professional dels titulats, ampliant, al mateix temps, les seves perspectives d’ocupabilitat.

Completant aquest doble itinerari s'assoleixen, en cinc anys, tots els continguts i competències propis dels dos graus, obtenint així els títols de: 

  • Grau en Administració i Direcció d'Empreses i
  • Grau en Turisme

 La professió per a la qual es capacita els graduats i les graduades un cop finalitzat l’itinerari formatiu de la doble titulació ADETUR és la d'ECONOMISTA, especialitzat en Empresa Turística.

ADETUR té com a objectiu formar professionals que integrin uns coneixements interdisciplinaris en l'àmbit turístic i empresarial, capaços de desenvolupar activitats de gestió, assessorament i avaluació en l’àmbit global de les organitzacions turístiques, o en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. Per aquest motiu, en finalitzar la formació, els estudiants han de posar de manifest la consecució dels objectius següents:

  • Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes,
  • Seleccionar, dirigir i motivar les persones,
  • Prendre decisions,
  • Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats,
  • Avaluar resultats,
  • Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

Si t'interessa la gestió empresarial i vols aplicar-la en un dels sectors més dinàmic del país, aquesta és la teva oportunitat!

Per a més informació podeu contactar amb la coordinadora: Berta Ferrer

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos