Doble Titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Grau en Fisioteràpia

L’interès del doble itinerari de grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de l’esport i la salut.

Descarregar Pdf
 

Aquest doble grau permet cursar de manera simultània els estudis del Grau en Fisioteràpia i Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) que són impartits a la Universitat de Lleida per la Facultat d’Infermeria i l’INEFC-Lleida respectivament. Pel seu disseny, té l’avantatge d’oferir dos titulacions oficials independents, compatibles en els seus estudis, on l’alumne podrà adquirir els coneixements i competències de dos especialitats íntimament relacionades a l’àmbit laboral. Es tracta d’un doble itinerari formatiu on es cursaran una sèrie de matèries clau de cada Grau amb una càrrega global de 375 ECTS.

D’aquesta manera es pot obtenir en un període de 5 anys  el Grau en Fisioteràpia i el Grau en CAFE.

Per què estudiar aquesta doble titulació?

Els objectius genèrics del doble Grau en Fisioteràpia i CAFE seran doncs: Formar un professional que sigui capaç d’abordar holísticament tant el procés de recuperació funcional al llarg de la lesió com la reintroducció a l’activitat física i a l’àmbit esportiu, una vegada superat aquest procés.

Perfil de l'ingrés: a més a més, preparar els graduats fomentant la qualitat en la intervenció professional que anirà lligada a l’exercici terapèutic, manteniment i recuperació de la salut de les persones, mitjançant l'aplicació de coneixements i tècniques pròpies de la fisioteràpia i les ciències de l'activitat física i l'esport.

Per tant s’assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i competències professionals, tant comunes com específiques de cada especialitat, i es promourà la integració global d’aquests coneixements, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

  • Interès per a l’estudiantat.

L’interès del doble itinerari de grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de l’esport i la salut.

El doble itinerari de grau no suposa cursar el doble de crèdits. El seu pla d’estudis està pensat per reconèixer les assignatures comunes a ambdós graus, que es cursaran de manera única, i les específiques de cada un, que es cursaran de manera independent. A més, l’alumne gaudirà de la compatibilitat horària de les assignatures, de manera que la planificació serà molt més senzilla, i no haurà de fer cap gestió de convalidacions.

Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis exigeix una dedicació a temps complet durant l’etapa formativa i facilitarà als estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini aproximat de cinc anys, depenent de la quantitat de crèdits que escullin per any.

SORTIDES PROFESSIONALS:

Et convertiràs en un professional altament qualificat i complet al servei de l’esport i la salut. Per un costat optaràs a treballar al món de l’esport. Aquest comporta una important activitat econòmica al nostre país, comptant amb nombroses i atractives sortides professionals: professor d’educació física, entrenador, director tècnic, personal trainer, , gestor d’empreses esportives, responsable esportiu en ajuntaments, coordinador de monitors esportius, director d’instal·lacions esportives, preparador físic de clubs, etc.

Per un altre costat optaràs a treballar al món de la salut. Les competències adquirides en fisioteràpia et permetran actuar com fisioterapeuta d’equips esportius, optar a places al sistema nacional de salut,  establir el tu propi negoci, prestar assistència a domicili como fisioterapeuta...

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos