Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal

Aquest doble grau reuneix en un únic itinerari d'estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinari i estudis que permeten formar titulats experts en gestió i maneig d'animals de granja, especialment quant a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

Descarregar Pdf

El curs 2015-16 s'inicia, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida, el Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal, únic a Catalunya i a Espanya.

Aquest Doble Grau constitueix la consolidació de la trajectòria de l’ETSEA en la impartició d'estudis universitaris en l'àmbit de la Ciència, Producció i Salut Animal. En el curs 2008-09 es va iniciar el Grau en Ciència i Salut Animal, també únic a Catalunya i a Espanya. La docència que s'ha impartit en aquest Grau durant tots aquests anys, en els quals les activitats pràctiques tutelades i el pràcticum han destacat com a una de les seves fortaleses, ha presentat uns indicadors de qualitat excel·lents. Aquesta formació ha permès que al voltant del 50% dels titulats hagin obtingut treball al món professional i que el 50% restant hagin decidit continuar els seus estudis optant per una especialització a nivell de màster o cursant els estudis del Grau de Veterinària. La modificació de Ciència i Salut Animal ha donat lloc a l'actual Grau de Ciència i Producció Animal, la qual cosa ha permès dissenyar un Doble Grau, en combinació amb Veterinària, de sis cursos acadèmics. 

El Doble Grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinària i estudis que permeten formar titulats/des experts/es en gestió i maneig d'animals de granja, especialment quant a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

La formació que s'ofereix en el Doble Grau inclou, a més d'una formació teòrica especialitzada, activitats pràctiques en grups reduïts i un contacte proper amb el sector. Les pràctiques externes, d'un semestre de durada, inclouran Pràctiques tutelades en empreses ramaderes, Rotatoris en clíniques, hospitals veterinaris i escorxadors i Pràctiques Externes. Per tant, els titulats rebran una formació integral de qualitat que els permetrà la seva inserció laboral en el sector professional.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos