Grau Educació Primària

La darrera finalitat de la formació de grau en Educació Primària és assegurar la disposició per exercir la professió docent en aquesta etapa

Descarregar Pdf

Vegeu el Web complert del Grau Educació Primària.

Els estudis de grau en Educació Primària confereixen les competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l’aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l’educació primària.


Amb un total de 240 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius. El grau contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits:

  • Menció en educació Musical
  • Menció en educació Física
  • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
  • Menció en Anglès

 

Aquests estudis també es poden cursar en modalitat dual, amb una activitat formativa intensiva als centres escolars des de primer curs. O bé, en modalitat del pla bilingüe que ofereix la possibilitat que l'alumnat intensifiqui el seu coneixement de la llengua anglesa a partir de cursar matèries específiques del grau en anglès.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos