Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

L’objectiu general del nou títol de grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial.

Descarregar Pdf

El grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica té com a finalitat l'obtenció, per part de l'estudiant, d'una formació orientada a la preparació per a l’exercici professional.

L'objectiu principal és formar enginyers industrials en l'àmbit de l'electrònica i l'automàtica dotant l'alumne de sòlides bases en sistemes electrònics industrials, sistemes de control i automatització industrial, i un alt component pràctic.

També té l'objectiu de fomentar l'adquisició d'habilitats i aptituds necessàries en un professional que haurà d'adaptar-se i enfrontar-se a problemes de naturalesa molt diversa en diferents sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració. 

Aquest plantejament, basat en el coneixement profund dels fenomens bàsics i un alt component pràctic, permet dotar de la flexibilitat i adaptabilitat necessàries el professional. També el qualifica per realitzar tasques dins de l'àmbit de l'exercici lliure de la professió, planificant, gestionant i dirigint projectes.

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos