Grau Enginyeria Mecànica

El pla d'estudis està organizat metodològicament per que los estudiants a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar han d'adquirir competències i habilitats professionals.

Descarregar Pdf

El títol de Grau en Enginyeria Mecànica presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat, enginyer tècnic industrial, en l’ampli ventall d’activitats que actualment desenvolupa el titulat en Enginyeria Tècnica Industrialespecialitat en Mecànica. Aquesta darrera titulació, que s’extingeix amb els graus, es va iniciar a l’EPS el curs 1997/98. Són, doncs, 23 anys d’experiència que avalen l’equip docent de l’EPS. El Grau en Enginyeria Mecànica dona accés, entre altres, als màsters universitaris de l’àmbit de les Enginyeries Industrials, amb l'admissió prèvia per part de l’òrgan responsable del màster, que habilita per a la professió d'Enginyer industrial.

A més, si us interessa l'Enginyeria Mecànica i sou bons estudiants, a l'Escola Politècnica Superior també podeu cursar el Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat que s'inicia el curs acadèmic 2020-21.

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

L’objectiu general del nou títol de Grau en Enginyeria Mecànica és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies que habilitin per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

Des del punt de vista docent, s'aposta per l'avaluació continuada, les metodologies pedagògiques actives i l'orientació professionalitzadora, alhora que s'inicia l'alumnat en el món professional. Un avantatge notori és la coordinació dels programes de les diferents matèries, per garantir una sèrie de coneixements bàsics i evitar-ne la duplicitat.

També si decideixen continuar la formació universitària, es podrà accedir als estudis de màster. Podreu gaudir d'accés directe al  Màster en Enginyeria Industrial, que s'imparteix a Lleida.

Per instrumentar el Grau en Enginyeria Mecànica, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

  • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau enEnginyeria Mecànica.
  • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
  • Avaluació continuada.
  • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
  • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
  • Incorporació de metodologies actives 
  • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (75 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
  • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.
 Descobreix l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de lleida, el centre on s'imparteix el Grau en Enginyeria Mecànica:

 

Alguns projectes desenvolupats a l'Escola Politècnica Superior

Assistent Personal Robòtic

L’any 2016, a Catalunya, hi havia un total de 529.103 persones discapacitades, de les quals 182.130 eres discapacitades físiques motrius. Tot i les millores en l’adaptació dels espais públics i de treball, moltes d’aquestes persones veuen compromesa la seva autonomia i les seves possibilitats per accedir al món laboral.

Per tal d’oferir una solució a aquesta situació, l’escola politècnica superior de la Universitat de Lleida en el marc de la Càtedra Indra-Fundación Adecco de Tecnologies Accessibles ha desenvolupat un assistent personal robòtic d’aspecte humanoide per tal de facilitar la presència de les persones discapacitades a les oficines i llocs de treball.

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una eina senzilla i fàcil d’utilitzar que permeti a les persones amb discapacitats motrius desplaçar-se pel lloc de treball. El robot es controla mitjançant la pantalla tàctil d’un smartphone o tauleta i facilita relacionar-se amb els companys i explorar l’espai de treball, bé sigui des de la mateixa oficina o a distància, treballant des de casa.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 47 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 196 recursos