Grau Filologia Catalana i Estudis Occitans

Aquest grau manté l'esperit dels estudis filològics catalans i abastant, a més, la llengua i la literatura occitanes

Descarregar Pdf
L’entrada en vigor dels nous títols universitaris de grau dins el marc del nou espai europeu d’educació superior (EEES) ha dut la llicenciatura de Filologia Catalana a convertir-se en grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Aquest nou títol, alhora que manté l’esperit dels estudis filològics catalans, comporta el destacat canvi d’ampliar el seu abast a la llengua i la literatura occitanes, essent l’occità, a més de la llengua pròpia de la Vall d’Aran, la segona llengua oficial de Catalunya. Amb el nou títol de grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans s’eixampla l’horitzó d’expectatives dels estudiants en obrir-se un ventall més extens de sortides professionals i amb la possibilitat de fer recerca no tan sols en els àmbits lingüístic i literari catalans sinó també occitans.

La formació que ofereix el grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans persegueix diversos objectius. En l’àmbit de l’EXPRESSIÓ, vol capacitar els estudiants, a partir del domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana (a més del castellà i de l’anglès), per expressar-s’hi amb correcció i competència. En l’àmbit de la DOCÈNCIA, els prepara per desenvolupar l’ensenyament del català i l’occità com a llengües cooficials del territori, com també de les respectives literatures. En el de la INVESTIGACIÓ, els forma per poder realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i per dur a terme futurs projectes de recerca. En els camps de la PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTIQUES, els vol capacitar per realitzar processos de planificació lingüística en els sectors públic i privat, a partir del coneixement de la dimensió sociolingüística de les llengües catalana i occitana, i també per dur a terme funcions de mediació lingüística en contextos interculturals. Paral·lelament, en l’àmbit de l'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC, els vol capacitar per realitzar tasques d’assessorament respecte a les llengües catalana i occitana tant en l’Administració pública com en empreses i institucions privades. En l’àmbit de la GESTIÓ DE PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARI, els forma per a l’anàlisi i l’avaluació del patrimoni de la llengua i la literatura tant catalanes com occitanes, i per gestionar-lo tot afrontant els reptes de la tecnologia digital. I en el SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ, els prepara per assumir les tasques professionals vinculades amb el món de les editorials i els mitjans de comunicació, des de la correcció i l’edició fins a l’assessorament tant lingüístic com literari.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos