Grau Psicologia

El títol de grau en Psicologia vol formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. I tot això fer-ho en tres àmbits, l'educatiu, el social i el clínic. I properament aquest exercici estarà regulat per llei per permetre l'exercici professional adequat.

Descarregar Pdf

Vegeu el Web complert del Grau Psicologia .

 

L'ensenyament del grau té com a objectiu oferir a l'estudiant una formació que el prepari per inserir-lo en el mercat laboral, amb formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris, i que li permeti continuar formant-se professionalment, tant a través de màsters professionalitzadors per aprofundir en aspectes concrets de la professió, com de màsters d'investigació i acadèmics que li obrin les portes a la investigació i l'elaboració de la tesi doctoral.

En el cas de Psicologia, els fonaments disciplinaris inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà, així com les habilitats bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica.

Aquest grau habilita per poder exercir la professió de psicòleg en els termes previstos per la llei i proporciona les competències professionals de la psicologia, amb excepció dels camps en què titulacions oficials de nivell superior estableixin competències específiques o especialment regulades.

Sortides professionals

Àmbit sanitari (per poder exercir en aquest àmbit és obligatori disposar del títol de psicòleg general sanitari)

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Unitats hospitalàries d'aguts
 • Neuropsicologia
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d'administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran

Àmbit no sanitari

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l'àmbit educatiu
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l'esport
 • Seguretat viària
 • Dinamització social
 • Atenció a col·lectius desafavorits
 • Publicitat i màrqueting
 • Docència i recerca científica

Mencions

Cursant 30 crèdits de cada menció:

 • Menció en Psicologia Clínica, Forense i de l'Esport
 • Menció en Psicologia Educativa
 • Menció en Psicologia Social i de les Organitzacions

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos