Grau en Biotecnologia

El Grau de Biotecnologia ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial i en la direcció i gestió de bioempreses.

Descarregar Pdf

El estudis de Biotecnologia de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2005/06, juntament amb la resta d’universitats espanyoles que imparteixen aquests estudis. Des de la seva implantació, els estudis de Biotecnologia han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitat l’experiència adquirida durant aquests anys.

El Grau de Biotecnologia ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en els àmbits de les ciències biològiques, la tecnologia química i industrial i en la direcció i gestió de bioempreses.

Els estudiants tenen l’oportunitat de contactar amb el món empresarial i de la recerca adquirint una sòlida formació teòrica i pràctica.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi en els àmbits de la biologia molecular i cel·lular, l'enginyeria, l'economia, la física, la fisiologia, la genètica, la química, les matemàtiques i altres especialitats de les ciències biomèdiques i la tecnologia agroalimentària.

Amb una clara vocació pràctica, el grau està orientat a la formació de graduats amb àmplies i sòlides capacitats per desenvolupar una activitat professional en alguns dels l’àmbits de la biotecnologia.

Per què estudiar Biotecnologia a la UdL?

La Biotecnologia és una ciència interessada en l’estudi dels essers vius i en la caracterització dels processos biològics amb l’objectiu d’obtenir productes d’interès per a l’home. Per assolir aquest objectiu, el/la biotenòleg no només ha de conèixer les bases físiques, químiques i biològiques dels fenòmens estudiats sinó que també ha d’incorporar coneixements sobre la seva producció, gestió i comercialització. És per tant una branca de les Ciències Biològiques que té una marcada component pràctica i aplicada a la qual contribueixen de manera multi disciplinar molts camps del coneixement.

Estudiar biotecnologia és estudiar el món fascinant i extraordinari dels essers vius però també aprendre com obtenir recursos i matèries d’interès humà a partir d’aquest coneixement. Des de la producció de la cervesa a l’obtenció d’una planta resistent a les plagues o el desenvolupament d’un reactiu que ens serveix per al diagnòstic d’una malaltia o el fàrmac que ens ha de permetre el seu tractament, tot això és biotecnologia. Però el/la  biotecnòleg ha d’anar més enllà d’una vocació pel treball en el laboratori, dissenyant i desenvolupant aquests productes, ha de ser capaç de saber com gestionar aquest coneixement per obtenir-ne un rendiment. És per això que la vessant emprenedora és fonamental en l’estudiant d’aquesta disciplina.

Els escenaris econòmics del futur demanen un canvi de model en el qual l’economia productiva basada en el valor afegit de mercaderies i productes serà fonamental. En aquest nou model, el/la biotecnòleg és i serà una peça fonamental en àmbits tan importants com l’agroalimentari, el  bioindustrial i el biomèdic. Amb esforç i dedicació l’estudiant obtindrà al final del seu període de formació uns sòlids coneixements teòrics en totes i cada una de les disciplines impartides, a més d’una experiència pràctica en laboratoris de recerca i empreses del sector.

 Vegeu aquí el web complert del Grau en Biotecnologia.  

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos