Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

L’INEF de Catalunya és una institució adscrita a les universitats de Barcelona i de Lleida, i a través d’aquestes adscripcions ofereix els estudis de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), a l’INEFC Barcelona i INEFC Lleida. Les persones que vulguin accedir al grau en CAFE (INEFC Barcelona i Lleida), a més dels requisits acadèmics exigits per la legislació vigent, han de superar una Prova d’Aptitud Personal (PAP).

Descarregar Pdf

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que adquireixin els coneixements, les destreses i les competències que permetin assumir responsabilitats pel que fa a la realització de tasques en activitats pròpies de la professió de l'esport, que és la que s'exerceix específicament en els diversos àmbits esportius, mitjançant l'aplicació de coneixements i les tècniques pròpies de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), i a l'adaptació del comportament propi a les circumstàncies per resoldre problemes. Els titulats podran exercir, entre altres professions, com a professor d'educació física, animador o monitor esportiu professional, entrenador professional i director esportiu.

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport està vinculat a dues branques de coneixement:

    • Branca principal: Ciències de la Salut
    • Branca secundària: Ciències Socials i Jurídiques

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos