Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (CPAV)

Aquest grau suposa la consolidació definitiva dels estudis de comunicació audiovisual i periodisme a la Facultat de Lletres, els estudis s'inicien el curs 2009/2010

Descarregar Pdf

El grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (CPAV), que es va iniciar el curs 2009/2010 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, suposa la consolidació definitiva dels estudis de comunicació audiovisual i periodisme a la Facultat, que van iniciar-se el curs 2003/2004 amb una titulació de segon cicle.

El grau en CPAV s'estructura d'acord amb una lògica molt clara, i entenem que molt pertinent per a l'eficàcia pedagògica: durant els primers cursos s'hi imparteixen les assignatures més introductòries o generalistes, i no tan sols en el camp més teòric sinó que també en l'àmbit més aplicat. El currículum docent del grau és molt exhaustiu quant als àmbits que poden resultar útils per a la formació d'un futur professional de la comunicació i del periodisme, entesos aquests àmbits en un sentit molt ampli. Més enllà, la formació pretén desvetllar àmbits d'interès molt diversos entre els nostres estudiants.

La major part de la docència del grau en CPAV correspon a les assignatures que són obligatòries específiques: dinou en total, repartides en quatre cursos, que equivalen a 142,5 crèdits. A més, l'alumne haurà de cursar tres assignatures obligatòries de la Facultat de Lletres, entre primer i segon (22,5 crèdits), una assignatura optativa també de Facultat (6 crèdits) i sis assignatures optatives i específiques del grau; en aquest darrer àmbit, l'alumne podrà triar entre dos blocs temàtics de matèries que li suposaran una inicial especialització i que començaran a preparar-lo per cursar el màster que properament la Facultat oferirà en el camp de la comunicació i del periodisme. Per acabar, els alumnes del grau hauran de cursar, a quart, 30 crèdits entre el treball de final de grau i el pràcticum; aquest darrer el faran en institucions públiques i en empreses privades, per la importància que té per a nosaltres el coneixement aplicat del món professional.

És per tot el que hem dit que us convidem a consultar els altres apartats d'aquest web i a fer-nos totes les consultes que estimeu convenients.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos