Màster Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària

L'objectiu general d'aquest màster és aprofundir en el coneixement en les especialitats de Lectura i Biblioteca Escolar, Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera, Ciències Experimentals i Matemàtiques, Ciències Socials, Expressió musical i visual, i Educació Física, per formar professionals i investigadors en competències per al disseny, implementació i avaluació de projectes d'intervenció educatius.

Descarregar Pdf

El Màster en Formació Avançada del Professorat d'Educació Infantil i Primària és un programa de formació que tracta de respondre a les necessitats actuals de el sector científic-professional de l'educació i té com a principals finalitats:

 

a) formar i capacitar professionals perquè adquireixin un conjunt de competències que els permeti desenvolupar, liderar i avaluar projectes educatius innovadors en contextos educatius d'aula relacionats amb algun àmbit de la didàctica específica;

b) aportar formació investigadora que ajudi a assegurar un desenvolupament continuat dels coneixements de el camp de l'educació.

 

El Màster en Formació Avançada de l'Professorat d'Educació Infantil i Primària és una titulació oficial de postgrau, que possibilita una formació especialitzada als llocs de treball en els àmbits de l'educació infantil i primària, tant en centres públics, com concertats i privats.

Aquesta especialització permetrà als estudiants que obtinguin aquesta titulació d'exercir el lideratge educatiu, en la seva àrea d'especialitat en els centres docents a què s'incorpori.

La realització d'aquest màster permet l'accés a diferents perfils professionals especialitzats.

La legislació que regula el sector educatiu a Catalunya es refereix específicament als perfils professionals en els centres educatius (ENS / 1128/2016, 26 d'abril) i estableix nou perfils diferents que es poden activar acreditant formació a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores.

En resposta a aquesta demanda, el Màster proporcionarà formació que possibilitarà un ampli ventall de sortides professionals, principalment dirigides a empreses tant públiques com privades que demanen formació especialitzada en Educació per desenvolupar una tasca professional com:

 

  • Assessor en l'elaboració de programes d'innovació educativa
  • Assessor en editorials per a l'elaboració de materials curriculars innovadors    
  • Expert / formador en administracions educatives i centres de formació permanent de professorat

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 47 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 196 recursos