Màster Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat, FP i Idiomes

L'objectiu principal d'aquest màster és donar a conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent i el cos de coneixements didàctics a l'entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.

Descarregar Pdf

El màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes té com a objectiu la formació docent inicial dels futurs professionals de l’educació per tal que puguin exercir les seues funcions com a docents en l’àmbit de l’ensenyança secundària obligatòria i/o postobligatòria i segons la seva especialitat.

Per què estudiar aquest Màster?

El màster és una acreditació necessària per exercir com a professor/a en un centre d'ensenyament de secundària públic, concertat o privat.

El màster va adreçat a estudiants que estiguin en possessió d’una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o grau i vulguin exercir com a docents en centres d’educació secundària.

Per accedir a les diferents especialitats del màster que ofereix la UdL caldrà estar en possessió d'una titulació idònia o que concordi amb l'especialitat docent que es vol cursar, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a la borsa d'interins.

Podeu consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions al web de la Generalitat de Catalunya:

 

   

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 47 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 196 recursos