Màster Universitari en Enginyeria del Cuir (Campus Igualada)

Els postgraduats i postgraduades d’aquest màster adquiran les següents competències: Dissenyar un procés sencer d’adobatge i acabat de pells, conèixer les propietats dels productes industrials i adquirir els criteris de selecció en funció de l’aplicació desitjada, conèixer el procés industrial i les seves implicacions ambientals.

Descarregar Pdf

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats necessàries per contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir i annexes a nivell mundial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir sobre l'estudiant a la innovació del procés de fabricació, desenvolupament de productes, normalització de paràmetres físics i químics, així com sostenibilitat industrial i medi ambient. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir prepara al futur titulat per integrar-lo com responsables de de R + D + I, responsable de producció, innovació i qualitat d'empreses del sector del cuir o relacionades amb aquest sector com la indústria química de síntesi, la indústria de fabricació d'articles de pell, centres de recerca, entre d'altres.

Dins de l´Espai Europeu d´Educació Superior (EEES) els màsters oficials són el segon nivell dels estudis universitaris després dels estudis de grau.

Aquest és un títol de màster europeu que permetrà l’exercici de la professió en qualsevol país del món.

La indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics (aeronàutica, automoció, mobiliari, calçat, moda i complements, etc), compta amb un know-how molt especialitzat, fet que dóna als titulats d’aquest màster un perfil molt interessant per a les empreses.

L’objectiu plantejat en el pla d’estudis d’aquest màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per tal de contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir arreu del món.

Les sortides professionals dels titulats en aquest màster són: responsable d’I+D o responsable de producció/innovació en empreses del sector del cuir i d’altres relacionades amb aquest sector (empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc).

 

Per què has d'estudiar aquest màster a l'EPS?

El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té com a finalitat que els seus estudiants adquireixin una formació avançada multidisciplinària així com les habilitats necessàries, orientades a la formació de professionals que contribueixin a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb les indústries d'adoberia i annexes a nivell mundial.

A aquest Màster s'accedeix després d'haver cursat els estudis de grau o qualsevol títol universitari oficial. El Màster universitari en Enginyeria del Cuir té una durada de 90 crèdits (3 quadrimestres) i està especialment dissenyat per satisfer la creixent demanda que les empreses tant nacionals com internacionals tenen en els principals àmbits que abasta el seu coneixement: Indústria de l'adobament, principals divisions especialitzades del sector químic, eco innovació i sostenibilitat de processos, gestió de la qualitat de producte manufacturat en els principals mercats del cuir (automoció, aeronàutic, calçat).

Les indústries de l'adobament i annexes han patit una important reestructuració a nivell mundial en els últims anys a causa de la situació macroeconòmica, hàbits de consum, canvis i restriccions mediambientals, auge dels productes biodegradables ... que han afavorit la innovació i especialització en aquest sector. L'important saber fer que acumula aquest sector i la creixent demanda de professionals especialitzats, aporta un perfil molt interessant als seus titulats.

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi, que proporcionen una base sòlida per afrontar uns estudis innovadors i de qualitat.

L'aposta de l'Escola Politècnica Superior és dur a terme una formació proactiva, situant l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, utilitzant avaluació continuada, metodologies pedagògiques actives i una orientació professionalitzadora (a través de les pràctiques en empresa), o bé innovadora i de recerca (a través del treball en grups de recerca) i amb sòlids fonaments en la gestió de projectes i infraestructures tecnològiques.

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

  • Perquè El Campus Universitari d’Igualada és un centre de referència arreu del món
  • Perquè ofereix aquests estudis únics a Europa: el màster universitari en Enginyeria del Cuir. 
  • Perquè es tracta d'una oferta formativa molt lligada a les necessitats d’ocupació professional del territori, així mateix, fidel a la llarga trajectòria que posiciona Igualada com una de les ciutats capdavanteres en l’estudi de l’Enginyeria, com a resultat dels més de seixanta anys dedicats a l’ensenyament de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada.
  • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Màster en Enginyeria del Cuir poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional i d'una doble titulació internacional amb el Postgrado especialista en curtidos de pieles del CIATEC a Mèxic.
  • Perquè la xifra d’inserció laboral ha estat del 100% en els darrers tres anys
  • Perquè els alumnes poden realitzar pràctiques a empreses i adquirir coneixements i experiència en projectes reals, desenvolupar noves habilitats i fomentar l’esperit innovador.
  • Perquè el Campus Igualada-UdL es caracteritza per unes instal·lacions noves, equipades amb la tecnologia necessària per fer una recerca capdavantera.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos