Màster en Gestió de Sòls i Aigües

Les persones que obtinguin el postgrau, en els seus àmbits de treball (recerca, formació, administracions o sector privat) podran dur a terme tasques conduents a: Generar i interpretar dades de sòls i aigües, controlar la degradació i utilitzar eficientment els recursos sòl i aigua, o mantindre i/o millorar la producció agrícola de forma eficient i econòmica, mitjançant una gestió adient dels regadius i la fertilització, entre d'altres.

Descarregar Pdf

Vegeu el Web complert del Màster Gestió de Sòls i Aigües.

Premeu aquí per veure'n el Pla Formatiu

Pitgeu aquí per veure el vídeo de presentació del màster

El màster (biennal) interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües de la Universitat de Lleida es van iniciar en el curs acadèmic 2008/09, juntament amb la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Pública de Navarra. El màster s'estructura seguint les directrius i recomanacions derivades de l’espai europeu d’educació superior (EEES). En l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) hem pogut aprofitar l’experiència adquirida durant els anys de col·laboració de les esmentades universitats en estudis de doctorat anteriors.

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Els estudis d'aquests màster condueixen al títol de Màster en Gestió de Sòls i Aigües. 

 

Per què estudiar aquest màster a la UdL?

Els sòls i l’aigua, per les funcions que desenvolupen, són dos dels recursos més importants del medi natural, ja que d’ells depèn la vida sobre la terra. Juntament amb el clima, tenen una influència directa o indirecta sobre la producció d’aliments, les energies renovables, la seguretat alimentària, els processos d’erosió i sedimentació (inundacions, esllavissades, salinització...), la degradació dels ecosistemes naturals, la destinació de molts residus i la contaminació d’aigües superficials i subterrànies. Tot plegat determina la qualitat del medi ambient tant a escala local com regional i global. Els sòls i l’aigua són, doncs, elements principals que cal considerar en la planificació de l’assignació d’usos al territori i en la determinació de la qualitat ambiental.

El màster de Gestió de Sòls i Aigües s’orienta a donar resposta a la necessitat de formació de professionals competents en l’àmbit territorial de la Mediterrània, per la seua especificitat i significació. L’objectiu central del màster és la formació en els principis i mètodes de gestió de sòls i aigües, que proporcionin les condicions físiques i la disponibilitat d’aigua i nutrients adients per al desenvolupament i la producció econòmica de conreus, i evitin la degradació del medi i protegeixin les funcions ambientals d’ambdós recursos. Les possibilitats professionals que s'obren en acabar el màster poden ser la recerca, la formació o la feina en administracions o en el sector privat, en els àmbits d'inventari i avaluació de recursos naturals (sòls i aigües) en el marc del canvi global del clima, com a recursos de producció, components d’ecosistemes i altres, o en la gestió d’àrees afectades per alteracions ambientals, com la mineria, la contaminació, la construcció i el desenvolupament urbanístic o industrial, entre altres.

La majoria de les classes s’imparteixen al campus d’agrònoms de la UdL, tot i que hi ha múltiples pràctiques de camp, i una assignatura (Avaluació de Regs) es fa a Pamplona durant dues setmanes a començaments d’estiu. Els viatges de pràctiques i allotjaments fora de Lleida estan coberts pel Màster.

Full informatiu del Màster

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos