Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Si vols aprofundir en les aplicacions pràctiques i professionals de les llengües, aquest és el teu Màster.

Descarregar Pdf

L'objectiu del Màster és facilitar la inserció dels estudiants en el món de les aplicacions professionals relacionades amb el coneixement de llengües en contextos multilingües i interculturals i en entorns en els quals les tecnologies de la informació i de la comunicació tenen un paper clau. A més, el programa de Màster en Llengües Aplicades ha de permetre que l’estudiant pugui assolir un nivell d’expert professional en català o castellà, així com, si també opta per aquesta opció, un nivell avançat en anglès, els quals li permetin desenvolupar una activitat professional en aquestes llengües.

Aquest màster constitueix una aposta molt clara per aprofundir en les aplicacions pràctiques i professionals de les llengües des del coneixement i l'experiència acumulada per més de trenta especialistes i investigadors amb una àmplia trajectòria en el camp de les aplicacions professionals de les llengües.

 

Perquè estudiar aquest Màster? 

Les persones interessades en aquests estudis poden provenir d’un ampli conjunt de titulacions que són afins a la temàtica del Màster:

Filologia

Lingüística

Traducció i interpretació

Comunicació audiovisual

Humanitats

Publicitat

Educació infantil i primària

Periodisme

Logopèdia

 

No obstant això, el Màster està obert a totes aquelles persones que provinguin d’altres titulacions no afins però que per motius laborals o personals vulguin endinsar-se en la temàtica del Màster. Els candidats hauran de cursar els complements de formació (presencialment o a distància) abans de ser admesos al màster.

 


Sortides professionals: en el Màster formem experts en dos àmbits professionals, que poden treballar en diferents àrees:

Ensenyament i aprenentatge de llengües

Mediació lingüística per a empreses, institucions i públic en general

Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE / CLIL)

Assessoria lingüística per a administracions i empreses

Aules d'acollida

Edició i publicació de textos

Elaboració de materials didàctics

Gestió de la comunicació

Ensenyament de llengües primeres i segones

Subtitulació de material audiovisual

Multiculturalitat i plurilingüisme a les aules

Terminologia

Ús de la tecnologia com a suport a l'aprenentatge de les llengües 

Tipologia de discursos

 

Traducció

 

Ús de la tecnologia com a suport a la mediació

 


 El Màster també permet la iniciació a la recerca. Un cop superat el Màster, l’estudiant podria continuar aquesta línia amb l’elaboració d’una tesi doctoral. Els estudiants que vulguin seguir aquest itinerari de recerca podran optar a la integració en els grups d’investigació existents a la UdL:

Investigador principal: Enric Llurda

Investigadora principal UdL: Glòria Vázquez 

Investigadora principal: Neus Vila

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos