Màster universitari en Psicopedagogia

La psicopedagogia centra la seva intervenció en la organització sistematitzada del coneixement, i com disciplina amb validesa intrínseca, actua en una doble vertent: sobre el subjecte-grup i les seves particularitats, i sobre els processos formatius.

Descarregar Pdf

Web de Màster Psicopedagogia

Pitgeu aquí per veure el Pla d'Estudi i les Guies Docents.

La psicopedagogia centra la seva intervenció en la organització sistematitzada del coneixement, i com disciplina amb validesa intrínseca, actua en una doble vertent: sobre el subjecte-grup i les seves particularitats, i sobre els processos formatius.

Encara que creada inicialment amb una orientació clarament escolar, amb el temps, ha pogut traspassar l'orientació merament formal i situar-se, a més, dins dels processos no formals de tipus: informatius, assistencials, laborals, etc.
 

Per què estudiar aquest Màster?

El perfil professional del psicopedagog es pot descriure d'acord amb dos grans àrees que són les següents:

 1. Àrea d'organització i gestió d'equips i serveis psicopedagògics.
 2. Àrea d'assessorament, intervenció i avaluació psicopedagògica en els diferents àmbits de l'educació formal i no formal.


En l'àmbit educatiu:

 • Departament d'orientació psicopedagògica de centres educatius.
 • Serveis d'orientació universitària.
 • Serveis Educatius especialitzats:

- Equips d'Assessorament Psicopedagògic
- Centres de recursos educatius per a deficients visuals i auditius.
- Serveis educatius especialitzats en problemes motrius.
- Equips d’assessorament en llengua, interculturalitat y cohesió social.
- Equips especialitzats en trastorns generalitzats del comportament i trastorns de conducta.
- Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca.
- Centres residencials i d’acció educativa.
- Gabinets psicopedagògics.
- Centres d'atenció a persones amb disminució.

En l'àmbit social:

 • Residències per a la tercera edat.
 • Serveis d'atenció per a poblacions vulnerables.
 • Gabinets psicopedagògics privats.

En l'àmbit laboral:

 • Fundacions del tercer sector de l'àmbit laboral.
 • Serveis públics d'ocupació.
 • Centres especials de treball.
 • Centres de formació.

 

Objectius del Màster: 

 • Desenvolupar les capacitats i assegurar l'adquisició de les competències professionals considerades i definides com a necessàries per a l'organització i gestió d'equips i serveis d'atenció psicopedagògica.
 • Capacitar els professionals de la psicopedagogia en els processos d'avaluació, intervenció, orientació i assessorament en els diferents àmbits de l'educació formal i no formal.
 • Promoure competències professionals especialment orientades a la innovació psicoeducativa en els diferents àmbits de l'educació formal i no formal com una eina de transformació, canvi i millora social.

 

 

 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos