Memòria - resum d'activitats de la Unitat de Cooperació i Desenvolupament de la UdL

La Unitat de Coooperació i Desenvolupament de la UdL treballa, entre d'altres, pel compliment de l'ODS 16

Descarregar Pdf

Per a la Memòria 2017-18 de Cooperació i Desenvolupament, vegeu: http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/.galleries/docs/Memoria_curs_17_18.pdf

Repositori de memòries de la Unitat de Cooperació i Desenvolupament de la UdL, pitgeu damunt: https://www.udl.cat/ca/serveis/ODEC/quisom/memories/

 

 

La UdL, a través de l'Oficina de Desenvolupament i Cooperació, realitza a un seguit d’activitats durant tot l’any acadèmic directament vinculades a la consecució de l’ODS16. En compliment de l’estat legal de l’oficina, que estipuleu com a objectius de la unitat, fomentar la  cooperació en els camps de l’ensenyament, la investigació, la tecnologia i la tecnologia cultural amb els pobles menys desenvolupats, i col·lectius dins la nostra societat, per tal de reduir la diferència entre els pobles i les persones, i promoure l’educació allà on sigui més necessària, a alhora que fomentant valors de solidaritat basats en el mutu enriquiment.

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos