Normativa de Paritat Homes - Dones als Òrgans de Govern de la UdL

Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida

Descarregar Pdf

Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida.

La igualtat entre dones i homes és un principi fonamental basat en la participació activa i equilibrada de dones i homes en tots els àmbits de la vida, és a dir, en l’esfera civil, laboral, social i cultural.

Abordar la igualtat des de l’àmbit universitari resulta necessari, doncs, en ell segueixen existint factors que poden generar desigualtat als efectes que influeixen en el desenvolupament social, en la qualitat de vida de les persones i en la gestió del coneixement (creació i transmissió).

La introducció de la paritat en tots els nivells de la universitat és un compromís legal de respectar el principi d’igualtat entre dones i homes establert tant en la normativa estatal com en la normativa autonòmica i suposa una millora de la productivitat i la competitivitat alhora que representa un factor de qualitat i modernització, centrat en les persones i en l’activitat universitària que possibilita una millora contínua en la seva gestió.

Tanmateix, paritat unida a universitat significa la millora de l’Acadèmia tant en l’àmbit intern com extern perquè mostra el seu compromís i responsabilitat en la construcció de la societat i la transmissió de valors. A la vegada, permet que no es segueixin reproduint ni transmetent estereotips sexistes, fet que permetrà desenvolupar models i valors igualitaris.

La UdL té l’obligació d’eliminar possibles desigualtats de gènere que puguin influir negativament en el seu desenvolupament, per aquest motiu, ha de gestionar els recursos humans i aprofitar el talent disponible de dones i homes en la Universitat.

En el marc d’aquest compromís i amb l’objectiu de que la Universitat de Lleida segueixi sent un referent i motor del canvi social, es presenta la normativa per a la presència/participació equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida, donant compliment a la mesura A.1.2.1 del Pla d’Igualtat entre Dones i Homes (2016-2019) de la Universitat de Lleida.

 

Normativa per a la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de govern i de representació i altres organismes de presa de decisions de la Universitat de Lleida

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos