Política de bonificacions i excempcions sobre els preus per a estudiants en situacions econòmiques especials i discapacitats

La Udl porta a terme un programa especial per a estudiantat en situacions socioeconòmiques greus.

Descarregar Pdf
Segons la política dictada per la Generalitat de Catalunya, el preu del crèdit universitari es fixa per mitjà d'un decret. En aquest s'hi inclouen els preus acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs corresponent.
 
A les quantitats estipulades per la Generalitat s'hi preveuen un seguit de bonificacions i exempcions que inclouen la família nombrosa general i especial, els estudiants becats, aquells amb matrícula d'honor, aquells amb un mínim de minusvalidesa del 33%, en refugi, víctimes de violència masclista, terrorisme, entre d'altres. 
 

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)

Estudiantat becari


Estudiantat amb matrícula d’honor


Estudiantat amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%

Estudiantat víctima d’actes terroristes

Estudiantat víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella

Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)

 

La UdL porta a terme un PROGRAMA ESPECIAL DE LA UdL PER A ESTUDIANTS EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES GREUS. És un ajut econòmic destinat a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.

Aquests ajuts van adreçats a l'estudiantat de grau i màster matriculat en alguna titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2019-2020, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar especialment greu.

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos