Programa de reducció docent per a la intensificació de la recerca després d'un permís de maternitat

Aquest programa té la voluntat d’implementar mesures que eliminin obstacles que dificulten la promoció i l’estabilització del PDI, a conseqüència dels permisos de maternitat

Descarregar Pdf

 

Dins el marc normatiu d'igualtat de la UdL i, amb la voluntat d’implementar mesures que eliminin obstacles que dificulten la promoció i l’estabilització del PDI, a conseqüència dels efectes que sobre la seva activitat investigadora pugui tenir el permís de maternitat (dificultats per assistir a congressos, per seguir participant de forma continuada en projectes de recerca, per elaborar publicacions, per dirigir tesis doctorals, per mantenir el contacte amb el grup de recerca, etc.), la Universitat de Lleida s’ha proposat implementar un Programa de reducció docent per a la intensificació de la recerca després d’un permís de maternitat.

Aquest programa té com a objectiu pal·liar les dificultats per mantenir l’activitat de recerca després de gaudir d’un d’aquests permisos, ja sigui per maternitat biològica, gestació per substitució, adopció i/o guarda legal amb finalitat d’adopció o acolliment. Les persones beneficiàries del Programa tindran una reducció d’un 50% de la capacitat docent que el seu PDA estableixi. Així, el procediment per a la sol·licitud de la reducció docent després d’un permís maternal quedarà activat automàticament.

La normativa estableix que podran sol·licitar les reduccions previstes en el Programa el personal docent investigador permanent, el professorat agregat interí i el professorat lector que satisfacin un seguit de condicions legals.

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos