Simulació Energètica d'edificis amb Open Studio i Energy Plus, a l'Escola d'Estiu de la UdL

Descarregar Pdf

Pitgeu aquí per a més informació i per al programa complert

L’objectiu principal del curs és oferir als alumnes una iniciació al món de la simulació energètica d’edificis, una activitat que està adquirint cada cop més importància, tant per al disseny d’edificis nous com per a la rehabilitació d’edificis existents. El gran repte del canvi climàtic pot mitigar-se en gran mesura augmentant l’eficiència energètica d’un dels majors sectors consumidors d’energia al món: el del’edificació. Es tracta d’un curs eminentment pràctic, en què cada alumne seguirà amb el seu propi ordinador i el programari pertinent les explicacions pas a pas del professor, tot aprenent els blocs bà- sics en aquest procés de simulació energètica. L’eina de simulació presentada, Energy +, és l’eina més avançada del mercat, reconeguda mundialment.

Es tracta d’un curs tècnic molt especialitzat que complementa la for- mació acadèmica rebuda en graus i màsters d’enginyeria i ciències. Dóna resposta formativa en l’àmbit del disseny eficient d’edificis nous, així com també en els projectes de rehabilitació energètica d’edificis existents. Amb la transposició a Espanya de la recent Directiva europea 2010/31/CE relativa a l’eficiència d’edificis es preveu la creació de molts llocs de treball tant a Catalunya com a Espanya que exigiran coneixements de simulació energètica d’edificis.

Curs adreçat a estudiants d’enginyeries interessats en el món de l’estalvi i la simulació energètica d’edificis, estudiants d’arquitectura i arquitectura tècnica, estudiants de màsters d’industrials, així com professionals del món de l’edificació interessats a adquirir coneixements d’Energy Plus, el programari més avançat en simulació ener-gètica.

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 50 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 199 recursos