UdL X Tothom

Pla d'Inclusió de les persones amb diversitat funcional de la UdL (2014 - 2019)

Descarregar Pdf

La Universitat de Lleida (UdL) es dota d’aquest Pla d’Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional1 perquè vol sistematitzar la feina que fa en prod’aquest col·lectiu de persones des de fa gairebé una dècada, i més especialmentdes de l’any 2007, quan es va posar en funcionament el Programa UdL per a Tothom (UdLxTothom)

Els destinataris del programa són, directament o indirectament, tant l'estudiantat com el personal d'administració i serveis, el personal docent i investigador i la ciutadania amb necessitats singulars que requereixin, per al desenvolupament de la seua activitat, alguna mena de suport o adaptació. El Programa s’adscriu al SIAU (Servei d’Informació i Atenció Universitària) i depèn del vicerectorat amb competències en estudiantat, i gestiona els recursos, rep lesdemandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions en col·laboració amb els diferents centres i la resta d’unitats estructurals i serveis de la Universitat de Lleida.

 

La Unitat UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària. El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat que desenvolupen alguna activitat en qualsevol dels centres. Els destinataris són l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador amb necessitats singulars derivades de discapacitat; actualment es dóna resposta a les consultes i demandes d’una trentena de persones de la comunitat universitària.

Vegeu aquí les ajudes tècniques i recursos disponibles per a persones amb discapacitat que pot oferir la UdL. 

Treballant conjuntament amb UdL per Tothom, la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals ha organitzat un pla per a l'accessibilitat a tots els edificis de la UdL. 

Pla d'inclusió de les persones amb diversitat funcional

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos