Grau Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Es tracta d'un grau pioner i en sintonia amb la realitat i les noves expectatives del patrimoni historicoartístic i cultural de l’Europa del segle XXI

Descarregar Pdf

El Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic és un grau pioner i en sintonia amb la realitat i les noves expectatives del patrimoni historicoartístic i cultural de l’Europa del segle XXI. Un grau orientat a la capacitació professional dels nous graduats: al dia, preparats, capaços, competents, dinàmics, emprenedors i resolutius; amb una formació sòlida i amb els coneixements bàsics de la història de l’art general o universal.

Es tracta del primer grau d’aquest tipus en el sistema universitari català que prioritza la vessant de la protecció i gestió del patrimoni historicoartístic. Atès que pertoca als graduats en història de l’art la competència i la responsabilitat d’ensenyar, divulgar, defensar i conservar el patrimoni artístic, musical i audiovisual.

Objectius formatius

Els objectius generals del grau en Història de l’Art de la UdL són els següents:

  • Proporcionar a l’alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de la seua manifestació en diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics.
  • Preparar l’alumne amb una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art. Capacitar l’alumne per a una pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial les relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seues competències professionals.

Els objectius generals del títol de grau en Història de l’Art es concreten en els objectius específics següents:

EN EL CAMP DELS CONEIXEMENTS:

  • Que l’alumne conegui les característiques i funcions de l’art en les seues diferents manifestacions, al llarg de l'evolució històrica i en marc de les diferents cultures, així com les causes primordials d’aquestes característiques, funcions i evolució, incardinant sempre l’obra d’art al context social, econòmic, polític, ideològic, religiós i individual en el qual es va gestar, i connectant-la amb altres formes d’expressió cultural.
  • Que l’alumne conegui els diferents llenguatges formals i visuals, així com les diferents tècniques artístiques utilitzades per la humanitat al llarg de la història amb la finalitat que pugui comprendre millor com aquestes condicionen i actuen en el resultat final de l’obra d’art.
  • Que l’alumne conegui la teoria de l’art i el pensament estètic en la seua evolució històrica i dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics i religiosos que han condicionat els discursos, l’estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de l’art.
  • Que l’alumne conegui els diferents enfocaments i les diferents metodologies que permeten la comprensió de l’obra d’art.
  • Que l’alumne conegui els diferents procediments de creació artística i les tècniques de conservació, tutela i divulgació del patrimoni historicoartístic i cultural.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 52 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 201 recursos