Grau Nutrició Humana i Dietètica

Proporcionar una formació científica en totes les facetes relacionades amb les ciències de la nutrició i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, al mateix temps, desenvolupar les actituds i aptituds necessàries per ser capaç d'actuar àmpliament en matèria de nutrició aplicada. Donar als futurs professionals de la nutrició aplicada (dietistes) amplis coneixements en ciències bàsiques, nutrició, dietètica, salut pública, educació nutricional, organització, gestió, idiomes i altres matèries complementàries.

Descarregar Pdf

Web de Grau Nutrició Humana i Dietètica

 Vegeu aquí el Pla Formatiu

La nutrició és un dels factors més determinants en la salut de la població. Es considera que els hàbits alimentaris són la segona causa de malaltia i mort evitable en el món occidental, després del tabac. Així mateix, la desnutrició és la principal causa de mort en els països del Tercer Món. La dietètica i la nutrició són, per tant, una qüestió de salut pública a tot el planeta.

 

L'ensenyament dintre del grau en Nutrició Humana i Dietètica té com a objectiu formar professionals que siguin capaços d'entendre el procés de la nutrició i aplicar aquests coneixements en el camp de la dietètica, adquirir una formació bàsica per iniciar-se com a investigadors tant en l'àmbit de la nutrició com en el de la dietètica i inculcar una formació transversal que els permeti treballar amb altres professionals de l'àmbit de les Ciències de la Salut (equips multidisciplinaris), tant en la pràctica assistencial com en la investigació.

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos