Grau Treball Social

El treballador social és un professional que intervé en àrees assistencials, rehabilitadores i preventives, així com en tasques de recerca, planificació i gestió dels sectors del Benestar social.

Descarregar Pdf

Vegeu aquí el web complert del Grau en Treball Social.

 

Aquesta disciplina té com a objecte la intervenció i l'avaluació social davant de les necessitats socials per promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l'enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió, mitjançant la utilització de teories sobre el comportament humà i els sistemes socials i aplicant la metodologia específica en la qual s'integra el treball social en cada cas, grup i comunitat.


El treball social intervé en els punts en els quals les persones interaccionen amb el seu entorn.

Els principis dels drets humans i la justícia són fonamentals per al treball social, així com la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

 

Perquè estudiar el Grau en Treball Social?

El treballador social és un professional que intervé en àrees assistencials, rehabilitadores i preventives, així com en tasques de recerca, planificació i gestió dels sectors del Benestar social. Té com objectiu el foment del benestar i la qualitat de vida de les persones i els grups socials.

Sortides professionals

Els àmbits principals d'actuació dels treballadors socials són:

  • Serveis socials: d'atenció social bàsica i primària, d'atenció permanent per atendre emergències socials, d'ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, d'atenció a persones sense llar, d'atenció a persones grans, d'atenció a infància i família, d'atenció a la dona, d'atenció a persones amb discapacitat, d'acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
  • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, d'atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, d'atenció a les drogodependències.
  • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
  • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial al jutge, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures al medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d’aquest servei.
  • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
  • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
  • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades temes socials, etc.

 

 


 

 

 

 

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 44 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 195 recursos