Xarxa 'Red Espanyola de Universidades Saludables'

La UdL participa i és membre actiu de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) que promou la universitat com a entorn promotor de la salut

Descarregar Pdf

El 1986, la Carta d'Ottawa per a la Promoció de la Salut establia com una de les cinc àrees d'acció prioritàries per promocionar la salut "la creació d'entorns que donin suport a la salut". Els entorns o escenaris són definits com aquells llocs i contextos socials on les persones desenvolupen activitats diàries i en el qual interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i el benestar dels que viuen, treballen, aprenen dins ella.

Una Universitat Saludable ha de ser un entorn que protegeixi i afavoreixi la salut, promovent coneixements i habilitats orientats al fet que els estudiants i treballadors adquireixin estils de vida saludables, proporcionant les infraestructures i espais necessaris, i afavorint la socialització i les activitats d'oci saludables.

La universitat reuneix diverses de les característiques d'aquests entorns; d'una banda, és un centre de treball, d'altra és un centre educatiu i, a més, és una institució d'especial rellevància en tant que investiga i garanteix l'avanç de la nostra societat a través de la formació dels quadres del futur.

Els Centres Universitaris, a més de ser motor de recerca i formació dels professionals del futur, són entorns vius on interactuen factors ambientals, organitzatius i personals que afecten la salut i el benestar. Per considerar-saludable, una universitat ha d'adquirir un compromís global de cara a la salut i desenvolupar el seu potencial com a agent promotor de la salut, el benestar i la qualitat de vida dels que hi estudien i treballen.

Notícies

Mostrant del 1 al 5 de 48 recursos

Activitats / Accions

Mostrant del 1 al 5 de 197 recursos