Download Pdf

El Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones de la UdL té per finalitat introduir la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere de forma transversal a tots els àmbits de treball: la gestió, la docència i la recerca. A més, la seva existència suposa una oportunitat per a la pròpia UdL i per a la comunitat lleidatana d’establir un espai especialitzat que contribueix a formar professionals del propi territori.

 

   Last modification: