Localització

Departament de prova

???label.ubicacion.name???
Facultat de Dret, Economia i Turisme
???label.ubicacion.city???
Lleida
???label.ubicacion.address???

Carrer de Jaume II, 73 25001 Lleida

???label.ubicacion.phone???
(+34)973700000