Download Pdf

La Comissió de Sostenibilitat i Emergència climàtica, integrada en el Vicerectorat d'Infraestructures, fomenta la sostenibilitat en totes les funcions i actuacions de la UdL i organitza activitats relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic, el malbaratament de recursos naturals i energètics, i el millor ús i aprofitament dels recursos disponibles tenint present com a premissa el respecte al Medi Ambient.

   Last modification: