13 / Acció pel Clima

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.

 Download Pdf
ICONES CATALA 13

El canvi climàtic afecta tots els països en tots els continents, produint un impacte negatiu en la seva economia, la vida de les persones i les comunitats. En un futur es preveu que les conseqüències seran pitjors. Els patrons climàtics estan canviant, els nivells de la mar estan augmentant, els esdeveniments climàtics són cada vegada més extrems i les emissions de gas d'efecte hivernacle estan en els nivells més alts de la història. Si no actuem, la temperatura mitjana de la superfície de l'món podria augmentar uns 3 graus centígrads aquest segle. Les persones més pobres i vulnerables seran els més perjudicats.

El canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals. És un problema que requereix que la comunitat internacional trevalli de forma coordinada i precisa perquè els països s'avanci cap a una economia baixa en carboni.

Per enfortir la resposta global a l'amenaça de l'canvi climàtic, els països van adoptar l'Acord de París a la COP21 a París, que va entrar en vigor al novembre de 2016. En l'acord, tots els països van acordar treballar per limitar l'augment de la temperatura global a menys de 2 graus centígrads.  A l'abril de 2018, 175 parts han ratificat l'Acord de París i 10 països en desenvolupament van presentar la primera versió dels seus plans nacionals d'adaptació, per respondre a l'canvi climàtic

Fites

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les Nacions Uni­des sobre el canvi climàtic d’assolir, l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i marginades.