02 / Fam Zero

Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

 Download Pdf
ICONES CATALA 2

l'agricultura, la silvicultura i les piscifactories poden subministrar menjar nutritiu per a tots i generar ingressos decents, mentre es dóna suport al desenvolupament de la gent del camp i la protecció del medi ambient.

Però ara mateix els nostres sòls, aigua, oceans, boscos i la nostra biodiversitat estan sent ràpidament degradats. El canvi climàtic està posant més pressió sobre els recursos de què depenem i augmenten els riscos associats a desastres com ara sequeres i inundacions. Moltes persones camperoles ja no poden guanyar-se la vida a les seves terres, cosa que les obliga a emigrar a ciutat a la recerca d'oportunitats.

Fites

2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.

2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot tardar el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com de les persones grans.

2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels puctors/es d’aliments de petita escala, en  particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no agrícola.

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, entre d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així com la distribució justa i equitativa d’aquests, com s’ha convingut internacionalment.

2.a Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació internacional més àmplia, en infraestructura rural, investigació agrícola i serveis d’extensió, així com en desenvolupament tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular als països menys avançats.

2.b Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats agropecuaris mundials, a través, entre d’altres, de l’eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d’exportació d’efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.c Adoptar mesures per tal d’assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i derivats d’aquests, i facilitar l’accés adequat a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.